Volg jij je intuïtie altijd ?

18-02-2024
Intuïtie is afgeleid van het Latijnse woord ' intueri ' dat betekent ' naar binnen kijken '. Mensen beschrijven het vaak als innerlijk weten, een stemmetje van binnen of op je gevoel afgaan. Toch durven de meeste mensen er niet blind op te vertrouwen.

Wat is nu eigenlijk intuïtie ?


Intuïtie is voelen dat je niet de linkse weg moet nemen maar dat de rechtse weg beter is. Het kan ook zijn dat je aan iemand denkt, en plotseling belt deze persoon je. Of één van je kinderen is op vakantie en plots voel je dat je kind in moeilijkheden is. Als we geen aanwijsbare bron hebben, noemen we dit soort ingevingen intuïtie. Het is iets mysterieus, ongrijpbaar en onacceptabel om op basis daarvan beslissingen te nemen. En soms laten we het links liggen of benoemen we het niet naar buiten toe maar basseren we ons er wel op. Iedereen heeft al wel eens meegemaakt dat je je liet overhalen door rationele argumenten maar dat je tergelijkertijd voelde dat het anders zat. We worden allemaal geboren met een zesde zintuig en intuïtieve gaven die je verder in je leven kan ontwikkelen. Echter in onze Westerse wereld leert men je aan om volledig te vertrouwen op je verstand waardoor je weggeleid wordt van je intuïtieve gaven. Nogthans lieten we ons als kind vooral leiden door onze innerlijke stem. Echter met het ouder worden leerde je dat je keuzes moest maken op basis van je verstand.


Het intuïtieve brein is een heilig geschenk en het verstand is een dankbare dienaar. We hebben echter een maatschappij gecreëerd die de dienaar eert en het geschenk is vergeten. Albert Einstein

Hoe wordt je intuïtie nu gewaar ?

Intuïtie laat zich vooral voelen in het lichaam. Het uit zich bijvoorbeeld door kippenvel ( hier gebeurt iets belangrijks ), een schokje ( dit is waar ), een misselijkmakende weerstand in je buik ( ik moet hier weg ) of een soort innerlijk weten ( dit moet ik wel of niet doen ). Bij iedereen manifesteert zich het innerlijk weten anders in het lichaam. De ene persoon voelt een druk rond de oren waarbij links ja is en rechts neen. De ander voelt het eerder rond de borst met een sensatie van opengaan ( doen ) en afsluiten ( niet doen ). Je neemt waar met je fysieke lichaam maar de intuïtieve signalen vang je op met je energetisch lichaam. Intuïtie gaat altijd de weg op van de minste weerstand. Als je via een zintuig of plek in je lichaam bewust van wordt, zal het die weg blijven opgaan en als het via je brein gaat, zal het zich uiten door een plotseling woord, zin of beeld.


Emoties zijn niet hetzelfde als je intuïtie

Dikwijls hoor je mensen zeggen van  ' ik heb het zo gevoeld ' en dan denken ze dat hun intuïtie is maar het kunnen ook je emoties zijn. Onderbuikgevoelens zijn tamelijk onbetrouwbaar omdat ze afkomstig zijn van een heel scala van oude trauma's, illusies, projecties en angsten. Als er meteen al emoties bij zitten, dan weet je dat het slechts een reactie uit je onderbuik is maar niet te benoemen is als zuivere intuïtie. Angst en wensen zijn de grootste verstoorders bij het ontvangen en interpreteren van zuivere intuïtie. Naast emoties kunnen ook je gedachten het ontvangen en verwerken van intuïtie flink in de weg zitten. Onze hersenen filteren, blokkeren en verwerken informatie, dus als je buitenzintuigelijke informatie wil ontvangen, dan moet je dat voor zijn. Intuïtieve gedachten komen het beste binnen op een moment waarbij je redelijk gedachtenvrij bent. Dan kan zijn dat je aan het wandelen bent of onder de douche staat. Het is alsof de gedachteflits je via je brein bereikt en niet door je brein. Het zijn maar een paar luttele seconden waarin intuïtief ontvangen informatie helder wordt. Je weet opeens heel duidelijk of het ja of nee is, of je moet stoppen of doorgaan, je krijgt een glimp binnen van de toekomst of er valt je een idee binnen. Belangrijk is dat je op dat moment het direct registreert en bewust opslaat voordat gedachten en emoties er bij gaan komen.


Hoe leer je omgaan met intuïtie ?

Intuïtief handelen leer je vooral wanneer je geen druk ervaart. Elke vorm van spanning blokkeert energie. Belangrijk is om jezelf de vraag te stellen op zo'n momenten is of je echt onmiddelijk moet reageren of antwoord moet geven. Er is niets mis mee om eventjes wat extra tijd te vragen. In veel gevallen wordt het gewoon geaccepteerd als je zegt dat je er eventjes over wil nadenken terwijl je eigenlijk bedoelt dat je erover gaat voelen. Het vraagt best wat tijd om intuïtieve vermogens serieus te nemen en toe te laten. En het vraagt soms nog meer tijd om ervoor uit te durven komen. Het zesde zintuig is te waardevol om niet in gebruik te nemen. Zolang jij bereid bent om jezelf te ontwikkelen en jezelf kritisch vragen durft stellen, kun jij alle informatie die jou dient, ontvangen via je intuïtie. Hoe kan je hiermee al aan de slag gaan ?  Ga dingen doen die jouw geest tot rust brengen zoals staren in een kaarsvlam of kijken naar de maan en het water. Zo kun jij je openen voor ingevingen, beelden of lichamelijke sensaties.

PrivacybeleidCookiebeleid